Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Ciesiółka Auto Group s.j. (zwanych dalej: „stronami internetowymi”). Państwa dane osobowe, pobierane są automatycznie po wejściu na ciesiolkaautogroup.pl.

A. ciesiolkaautogroup.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta ciesiolkaautogroup.pl – automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie, łącząc się z aplikacją internetową. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Aplikacja internetowa (cookies)

Aplikacja internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia ciesiolkaautogroup.pl rozpoznania Państwa i dostosowania aplikacji do Państwa potrzeb.

Aplikacja wykorzystuje cookies do:

  1. zapamiętania zalogowania;
  2. zapamiętania Państwa preferencji wyświetlania;
  3. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania.

W przypadku, gdy nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możecie Państwo zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies, nie możemy zagwarantować poprawnego działania aplikacji.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin chcielibyście je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z aplikacji internetowej.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów, i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google, nie możemy zagwarantować poprawnego działania aplikacji.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin chcielibyście je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów, i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można zablokować ich umieszczenie, odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google, nie możemy zagwarantować poprawnego działania aplikacji.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin chcielibyście je skasować, można to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziecie Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem ciesiolkaautogroup.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych w Ciesiółka Auto Group

Call Now Button