Misja, wizja i wartości naszej Firmy
wywodzą się z przekonania, że wspólne zaangażowanie
jest drogą do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Jesteśmy przekonani, że standardy, które kreujemy będą cennymi drogowskazami

dla naszych Pracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych.
Każdego dnia działamy
w oparciu o nasze najlepsze zasoby, a napotykane trudności zamieniamy
w wyzwania, które ambitnie realizujemy.

 

NASZA WIZJA

 
Ciesiółka Auto Group,
dzięki najwyższej jakości i kompleksowości oferowanych usług jest
"Ekspertem motoryzacji" w regionie.
Osiąga zamierzone cele poprzez stałe udoskonalanie wszystkich sfer Firmy, a przede wszystkim dzięki wspólnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pracowników. 

NASZA MISJA

 


"Wspólna droga do najlepszych rozwiązań"

Wyruszamy we wspólną drogę do najlepszych rozwiązań - najlepszych dla Firmy:
Zarządu, Pracowników, Klientów, Partnerów w biznesie.
Dążymy do ciągłej poprawy wyników, uważnie oceniamy rezultaty naszej pracy, analizujemy, wyciągamy wnioski, reagujemy.

NASZA FIRMA - NASZE WARTOŚCI

 

 

Przyszłość naszej Firmy budujemy w oparciu o wartości, które mają być silnymi filarami naszej codziennej działalności. Dbamy o to, aby wartości były świadomie kształtowane i uczciwie respektowane, a nie pozostawały tylko hasłami.

 

 

 

Aby budować trwałe relacje z naszymi Klientami bezustannie uczymy się kształtowania ich w naszej Firmie.
Wszystko to, co dzieje się "u nas w środku" ma swoje przełożenie na zewnątrz.
Zależy nam, aby każdy Klient czuł, że jesteśmy dla niego partnerem, któremu ufa i który zadba o niego na
"5 gwiazdek" :-)

Szanujemy ludzi i ich pracę, wymagamy od siebie i od innych,
słuchamy, aby słyszeć i reagować, bo nasze dobre relacje to dobra atmosfera pracy. Partnerstwo, czyli lojalna współpraca naszych Pracowników, Partnerów biznesowych, Klientów przyczynia się do utrzymania trwałej więzi relacyjnej i tym samym do osiągnięcia długoterminowych wyników biznesowych.

 

 

 

 

Mamy przekonanie, że praca z pasją wpływa na rozwój osobisty każdego pracownika i tym samym rozwój całej Firmy. Zależy nam, aby nasi Klienci czuli, że pracują tu pasjonaci motoryzacji, aby widzieli ich eksperckość w jakości naszych usług.
Aby to urzeczywistnić, zadbamy o sprzyjające warunki do rozwoju zawodowego i osobistego.
Będziemy wspierać inicjatywy, postawy i działania rozwojowe - zwłaszcza w zakresie dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.
Widzimy to tak:
osiągnięcia naszych Pracowników to sukces naszej Firmy,
a sukces naszej Firmy to osiągnięcie naszych Pracowników.
Dbając więc o wspólny sukces stwarzamy sobie przestrzeń do niezwykle przyjemnego odczuwania poczucia satysfakcji
i spełnienia stanowiących inspirację i motywację do działania

 

 

 

Zasady to rzecz kluczowa do tworzenia kultury organizacyjnej naszej Firmy.
Każdy Klient naszej Firmy musi mieć pełną i rzetelną wiedzę dotyczącą współpracy.
Każdy Pracownik, powinien wiedzieć i czuć, że każda sfera życia Firmy jest uporządkowana i zrozumiała dla wszystkich.
Wierzymy, że wypracowane i stale monitorowane zasady, czy standardy przyczynią się do uczciwego realizowania naszych zobowiązań.

Jesteśmy przekonani, że czytelne reguły będą pomagały nam
w podejmowaniu właściwych decyzji oraz że będą wspierały nasze codzienne postawy i zachowania w pracy.