Aktualne oferty Pracy

 

Elektryk/konserwator

Elektromechanik

Kierownik działu samochodów używanych

W ostatnim czasie przeprowadzaliśmy rekrutację na stanowiska:

Asystent/asystentka serwisu

Recepcjonistka/Recepcjonista

Doradca serwisowy

Kasjer/ka /Asystent/ka ds. księgowości

Specjalista ds. kadr i płac oraz księgowości

Dozorca

Doradca serwisowy/gwarancista

Diagnosta samochodowy w OSKP

Specjalista ds. sprzedaży samochodów nowych

Pracownik myjni

Recepcjonistka/Recepcjonista

Doradca Serwisowy

Specjalista ds. sprzedaży samochodów marki FORD

Specjalista ds. sprzedaży samochodów Volkswagen Użytkowe

Specjalista ds. sprzedaży części i akcesoriów

Kierowca pomocy drogowej

Doradca ds. likwidacji szkód


 

Twoja aplikacja w naszej wewnętrznej bazie kandydatów

To propozycja dla wszystkich osób, które być może na ten moment nie znalazły oferty
dla siebie, ale znają specyfikę naszej Firmy,
utożsamiają się z jej wartościami i widzą w niej miejsce dla siebie.
Zachęcamy do złożenia swojej aplikacji (CV ze zdjęciem oraz list intencyjny).
Zapewniamy o bieżącym monitorowaniu naszej bazy.
Jeśli nie dzisiaj, to może w niedalekiej przyszłości będziemy poszukiwać właśnie takiego kandydata jak Ty.

APLIKUJ

 

 

Administratorem danych osobowych jest Ciesiółka AUTO GROUP Spółka Jawna
z siedzibą Lesznie (64-100), ul. Aleje Konstytucji 3 Maja 13. Dane osobowe są przetwarzane do celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie wykraczającym ponad te informacje, których może żądać zatrudniający na podstawie art. 221 Kodeksu pracy)
oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* (przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) - przepis znajdujący się w art. 221 Kodeksu pracy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@cagleszno.pl. Kategorią odbiorców danych są osoby upoważnione do przetwarzania danych w Ciesiółka AUTO GROUP Spółka Jawna zajmujące się procesem rekrutacyjnym oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub przyszłych procesów rekrutacyjnych i wyłonienia właściwego kandydata do pracy. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody (w odniesieniu do danych, które wykraczają ponad te informacje, których może żądać zatrudniający zgodnie  z art. 221 Kodeksu pracy)
w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych.
Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Przetwarzanie danych osobowych
w Ciesiółka Auto Group

KLIKNIJ